گواهی فوت

باسلام من سال 95 از همسرم جدا شدم الان در خواست حقوق پدرم رو کردم چون مادرم در قید حیات هست گفتن باید برگه انحصار ورثه داشته باشی پدرم ۳۰سال پپش در شهرستان فوت شده و در حال حاضر این برگه را نداریم گفتن باید از شورای حل اختلاف درخواست کنیم آیا برای داشتن برگه انحصار ورثه باید به شهری که پدرم فوت شده ودر آنجا دفن شده درخواست بگیرم یا در تهران که زندگی میکنم هم میشه

22 فروردین 1399 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی