قرار بازداشت

سلام. ابلاغیه ای از دادسرا برای من ارسال شده و تاریخ مراجعه من را به جرم خیانت در امانت و دفاع از خود ذکر شده بود پس از مراجعه به دادسرا از من درخواست کردند که ضامن معرفی کنم و من گفتم ضامن ندارم. اعلام کردند که در این صورت بازداشت می شوی. آیا بدون اینکه جرمی ثابت شده باشد من را بازداشت می کنند ،؟

22 فروردین 1399 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی