حکم کارگزینی

با عرض سلام من کارمندم و دوسال پیش ضمانت یک نفر که در دعواییشرکت داشت شدم و حکم کارگزینیم به ضمانت گذاشته شد، حالا میخوام از ضمانت ایشان خارج شوم آیا می توانم از ضمانتش درام، حکمشون هنوز صادر نشده و پرونده در جریانه

22 فروردین 1399 69

سلام،هروقت میتوانیدتقاضای انصراف ازضمانت بدهید،ولی بایدمتهم راحضورامعرفی نمایید موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی