چک برگشتی

نحوه شکایت از صاحب چک برگشتی تا ۱۰میلیون تومان چگونه است.و دادگاه صلاحیت دار کدام است

22 فروردین 1399 65

سلام
كاربر محترم براي مطالبه وجه چك به مبلغ ١٠ ميليون تومان بايد به شوراي حل اختلاف محل صدور گواهينامه عدم پرداخت چك يا محل اقامت خوانده دادخواست تقديم كنيد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی