پلمپ

سلام من قهوه خونه دارم که کرکره پلمپ شده بعد چند روز مامور اماکن بدون اطلاع اومده و در واحد مسکونی بغل کرکره را بدون اطلاع پلمپ نموده بدون اینک صورتجلسه پلمپ بدهد میخواستم ببینم این پلمپ خودسرانه قانونی هست

22 فروردین 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی