تهدید

سلام سوالی که من دارم این است که آیا این پیام تهدید است اگه بطور قانونی بهت ضرر نزدم تخم بابام نیستم. از مالیات گرفته تا اداره کار و آقای... نه فقط بابت چک. با سند بهش میگم ورقهاشو دادی حسن آباد قم. به آقا ....حالا پول من کارگر رو بخور. انشالله از همه جاتون میزنه بیرون. دیدار ما پاسگاه. دادگاه. اداره کار و آقای ...

22 فروردین 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی