خط تلفن

باسلام اینجانب یک خط تلفن اعتباری را در سال 92 به یکی از اقوام بدون سند زدن واگذار کرده ام و تقریبا ارتباطمان بخاطر اختلافی قطع شد ولی به تازگی با بسته شدن حسابهای بانکی و مراجعه به دادسرا متوجه شدم از این خط به جرم مزاحمت در سال 94شکایت شده و 40 ضربه شلاق برای بنده حکم غیابی صادر شده لذا باتوجه به اینکه من مزاحمتی برای شاکی ایجاد نکرده بودم درخواست واخواهی دادم ولی قاضی بدون توجه و بدون اجازه دادن صحبت به من با وثیقه 30میلیون تومانی آزادم کرد. نوع مزاحمت اینطور که متوجه شدم اخاذی فحاشی و تهدید بوده. با تماسی که با شخصی که خط در اختیارش بوده متوجه شدم گوشی ایشان در سال 94 قبل از مزاحمت به سرقت رفته و ایشان نامه کلانتری محل مبنی بر پیگیری سرقت گوشی را دارند. در حکم جرم من را محرز دانستن نمیدونم چکار کنم پشیمان از اینکه حکم شلاق را نپذیرفتم و نگران از دادگاهی که قرار است در 15شهریور برگزار شود. آیا حکم زندان برایم میدهند یا میتوانم برایت بگریم.

22 فروردین 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی