شکایت به دلیل سواستفاده از نام ماموران دولت به دلیل آشنایی

‎به علت داشتن مشکل با شخصی ایشان به110اطلاع داده و همراه ماور مقابل منزل من قرار گرفته و اقدام به فحاشی و تهدید کردند.که در حین فحاشی میگفت اگر ازمنزل خارج نشوی میروم سرهنگ .... را می اورم تا چوب در آستینت نماید. ‎جرم این سوء استفاده ایشان از نام و نفوذ دوست پلیسش چیست ‎و چگونه باید پیگیر این موضوع شوم؟ و تحت عنوانی می توانم که شکایت کنم

22 فروردین 1399 63

‎می توانید به جرم تهدید و یا توهین از ایشان شکایت کنید و تشخیص تهدید با توجه به شرایط دعوای شما برعهده قاضی رسیدگی کننده است. دقت داشته باشید که شما نیاز به مدارک محکمه پسند از جمله شهادت شهود دارید که شهود نباید از اقوام درجه یک شما باشند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی