مزایده

با سلام بنده برای آزادی شخصی سند خودم را وثيقه گذاشتم و اون طرف بدهيشو پرداخت نكرده و زمين مرا از طريق مزايده مرحله دوم به فروش رفت ولی چند روز قبل از تاريخ مزايده (٥٠٠متر از ٢٠٠٠ متر را به صورت وكالت محضری فروخته بودم ولي انتقال سند انجام نداده بودم حدودا دو سال پيش) شخصي كه ٥٠٠متر زمينو خريده بود با مراجعه به دادگاه زمين خودشو از مزايده خارج كرد. ولي در آگهي روزنامه كل زمين(٢٠٠٠متر)قيد شده بود. (بجاي ١٥٠٠متر). الان ميشه طرح دادخواست ابطال مزايده رو داد بعد از گذشت هفت ماه از مزايده؟ و الان وضعم بهتر شده میتوانم با تقسیط بدهی کسی که ازادس کردم بدهی را بدهم

22 فروردین 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی