حقوق

با سلام. همسرم جهت مهریه 1/4 حقوقم را توقیف و به حساب دادگاه واریز می شود. آیا با تقسیط مهریه و اجرای حکم ماهی یک نیم سکه آیا این کسر 1/4 حقوق دایمی است یا می توان آنرا رد توقیف کرد؟

22 فروردین 1399 72

باسلام
تا قبل از صدور حکم قطعی مهریه و اعسار از پرداخت مهریه این توقیف حقوق برای شما وجود دارد و رفع توقیف پس از صدور حکم اعسار مطابق مفاد رای اعسار مهریه خواهد بود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی