حقوق

با سلام. همسرم جهت مهریه 1/4 حقوقم را توقیف و به حساب دادگاه واریز می شود. آیا با تقسیط مهریه و اجرای حکم ماهی یک نیم سکه آیا این کسر 1/4 حقوق دایمی است یا می توان آنرا رد توقیف کرد؟

22 فروردین 1399 50
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی