اجرا حکم

پارسال در مورد مهریه 15 تا سکه پیش پرداخت مهر باید می دادم و هر چهار ماه یک سکه که بعد از ابلاغ اجراییه و با بالا کشیدن نرخ سکه و طلا من اعتراض زدم که شد 5 تا سکه و هر شش ماه یک سکه. ولی بعد متوجه شدم یک چهارم حقوقم را برای 15 تا سکه قسط کردن و هر چهار ماه باید یک سکه بدم با مراجعه به اجرای احکام مدنی دادسرا بهم گفتن که تا اجرایی حکم جدید را نیاورید همچنان کم میشه. سوال اینه من که اعتراض زدم حکم مشخص شده چرا اجرای احکام حکم قبلی را اجرایی کرده.

22 فروردین 1399 75
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی