شکایت

با سلام یک ملکی رو بانک مورد مزایده قرار داده بدون اطلاع محکوم علیه و بدون نصب آگهی فروش در ملک آیا امکان ابطال یا طرح شکایت از مزایده وجود دارد در واقع بانک موظف بوده محکوم علیه رو از مزایده با خبر کنه یا خیر ؟

22 فروردین 1399 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی