فرزند

باسلام خانم من 2سال دوتا بچه مون را برداشته و جدا زندگی میکند علیرغم صدور حکم ملاقات بچه ها ایشان همکاری نمیکنه و اجازه ملاقات بچه ها را به من نمیده راه حل چیست

22 فروردین 1399 140
اگر مانع ملاقات اطفال با کسانیکه حق ملاقات بااطفال را دارند شود یا با کسی که حضانت اطفال را دارد مانع شود می توانید ازایشان شکایت کیفری کنید ومجازات درپی دارد
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی