تمکین

با سلام همسر بنده 28 ماه است که تمکین نمی کند و در دادگاه به عدم تمکین محکوم و ناشزه محسوب شدند. همسرم دختر 11 ساله ام را در این 28 ماه با خود در منزل پدرش نگه داشته و مانع ملاقات بنده با فرزندم میشود. بنده دو بار هم برای همسرم اظهارنامه ملاقات فرزند فرستادم ولی او هیچ توجهی نکرده است. سوال بنده این است که می توانم حضانت فرزندم را بگیرم

22 فروردین 1399 93
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی