خانه ای اجاره کردم بعد از مدتی موجر فوت کردند باید چکار کنم؟

من خانه ای را یک سال و نیم پیش رهن و اجاره کرده ام. صاحب خانه از دنیا رفته و فردی هم که ادعا می کند وارث اوست، ظاهرا هیچ اقدام قانونی انجام نمی دهد. چند بار اظهارنامه به آدرسی که در قرارداد هست، فرستادم تا با توجه به اتمام مدت اجاره پول رهنم را پس بگیرم که ظاهرا آدرس شناخته نمی شود. امروز مطلع شدم که منزل در رهن بانک ملی بوده و آن را به مزایده گذاشته اند که ناریخ آن چند روز دیگر است. با این شرایط تکلیف 50 میلیونی که یرای رهن خانه داده ام و خودم چه می شود و باید چکار کنم که بتوانم رهنم را پس بگیرم؟ ضمن اینکه فکر می کنم بدهی بانک بیشتر از فروش خانه است و هیچ دسترسی به ورثه ندارم.

11 اسفند 1398 85

با سلام
چنانچه به ورثه موجر دسترسی ندارید به طرفیت موجر دادخواست مطالبه وجه الرهن را مطرح کنید و قبل از جلسه رسیدگی وفق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای استعلام از اداره ثبت احوال را جهت اعلام ورثه متوقف را انجام دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی