فحاشی و توهین با الفاظ رکیک مجازاتش چیست؟

🔹با عرض ادب و احترام مجازات فردی که از طریق فضای مجازی (ارائه نظر در زیر یک مطلب در سایت مانند همین که بنده مینویسم )به فحاشی ،تهمت ،افترا بپردازد چیست ؟ جرم آن فرد چیست ؟ اگر این فحش ها ناموسی باشد تشدید میشود . من میبایست به کدام بند قانونی مراجعه کنم؟

11 اسفند 1398 52

با سلام
در صورت صحت انتساب بزه به متهم ،وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد لیکن چنانچه الفاظ استعمار شده ظهور در انتساب عمل زنا یا لواط به شخص باشد مرتکب وفق ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم میگردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی