;
عقد پسر و دختر

وقتی دختر پسری عقد کنن و بخوان قبل عروسی طلاق بگیرن پسر بگه برا امضا دادن محضر ۳میلیون تومن میگیرم چکارش باید کرد /راهنمایی لطفا

23 فروردین 1399 39

سلام حق طلاق با مرد است و مهریه و نفقه با زن - بنابراین اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید رضایت مرد را جلب نماید . زن نیز می تواند مهریه خود را اجرا بگذارد و اگر از حق خود گذشت نمود مرد نیز می تواند از حق خود گذشت نماید .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی