دریافت وام مسکن توسط مشاور املاک بدون اطلاع مالک

چگونه می توان فهمیدکه آیا از یک سندخانه برای گرفتن وام مسکن توسط بنگاه و بدون اطلاع مالک استفاده شده است یانه؟با تشکر

11 اسفند 1398 154

با سلام با اخذ وام سند در رهن بانک قرار گرفته و متعاقباً سند رهنی تنظیم می گردد و می توان از این امر آگاهی پیدا کرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی