مواد مخدر

آقای وکیل آیا متهم مواد مخدر پس از صدور حکم قطعی میتواند تخفیف مجازات بگیرد؟

24 فروردین 1399 87

کاربر محترم برابر ماده ۳۸ قانون اصلاح مبارزه با قانون مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ و مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت همکاری محترم منجربه کشف گروه قاچاقچي یا مواد مخدر شودمتهم مشمول تخفیف مجازات است و ميزان ان تا نصف حداقل مجازات آن جرم که محکوم شده خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی