مواد مخدر

فردی به دلیل حمل بیش از یکصد گرم هروئین دستگیر و او مدعی است که مواد را برای فردی به نام کوروش در شهرستان میان دوآب مي برده تا در قبال دريافت مبلغ دو ميليون تومان انرا تحویل دهد و نمی داند صاحب آن مواد برای فروش در داخل یا خارج از کشور خریداری نموده است يا خير و دادگاه اکنون تحقیق کافی انجام داده و عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد مزبور در داخل کشور برای دادگاه از ناحیه متهم مسلم شده آیا با توجه به عدم احراز قصد متهم به حبس ابد محکوم میشود یا خیر؟؟

24 فروردین 1399 228

کاربر گرامی با توجه به قسمت آخر تبصره یک بند شش ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و شان تصویب آنکه متکی است به ترانزیت مواد مخدر به به خصوص هروئین به هر حال چنانچه محکمه با توجه به کیفیت و مسیر حمل قصد توزیع یا فروش ماده مخدر مکشوفه را داخل کشور احراز نکند تطبیق اتهام با این قسمت از تبصره بلامانع است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی