آیا عدم انجام تعهد در ضمن عقد نکاح جرم محسوب می شود؟

بنده ضمن عقد رسمی ازدواج تعهد کردم پس از تسویه وام مسکن آپارتمانم ، سه دانگ آن را به نام همسرم بزنم آیا تا آن زمان که حدودا 5 سال دیگر زمانش میرسد میتوانم آپارتمانم را بفروشم یا اجاره بدم ؟ جرم محسوب نمیشود ؟ قبلا پرسیدم جواب نفرمودید

11 اسفند 1398 87

با سلام شاید از منظر بعضی از حقوقدانان جرم محسوب شود ولی تعهد شما در ضمن عقد نکاح یک تعهد معلق است و موکول به تحقق معلق علیه است که در این صورت با فروش ملک به شخص دیگر معامله شما صحیح است ولی ملزم به جبران خسارت نسبت به همسرتان می شوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی