عسر و حرج

سلام میشه راجب عسر و حرج بگیذ به چه معناست که برای زوجه حق طلاق ایجاد میکند

24 فروردین 1399 69

سلام عسر و حرج زمانی در زندگی پیش می آید که آن سختی و دشواری عادتا دیگر قابل تحمل نباشد و باعث سختی و در تنگنا قرار گرفتن می شود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی