ارثث

سلام آیا پدر و مادر و می توانند فرزندانشان را از ارث محروم کنند

24 فروردین 1399 85

سلام و وقت بخیر خیر به استناد ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر شخصی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را محکوم کند وصیت مزبور نافذ نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی