خروج از کشور

ایا خانم متاهل برای خروج از کشور به اجازه شوهرش نیاز دارد

25 فروردین 1399 65

سلام بله زنان متاهل برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارند
مگر اینکه در عقد نامه اجازه خروج از کشور را به عنوان شرط ضمن عقد اخذ یا بعد از عقد از شوهر اجازه خروج از کشور در قالب وکالت بلاعزل دریافت کنند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی