کفالت

با سلام فرزندی ۱۸ ساله پدر بزرگ ایشان چگونه میتواند سرپرستی و نگهداری دختر را از لحاظ قانونی انجام شود؟

26 فروردین 1399 70

سلام در صورت نبود پدر و مادر و یا عدم صلاحیت نگهداری با جد پدری و یا مادری است ولیکن با توجه به سن فرزند انتخاب با خود وی است والزامی ندارد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی