;
کفالت

با سلام فرزندی ۱۸ ساله پدر بزرگ ایشان چگونه میتواند سرپرستی و نگهداری دختر را از لحاظ قانونی انجام شود؟

26 فروردین 1399 27
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی