خرید منزل

بنده تصمیم دارم دو دانگ از منزل مسکونی که قرار است خریداری نمایم را به نام همسرم بزنم. با توجه به آنکه تامین منزل مسکونی بر عهده مرد است ،چه تعهدی بگیرم که زنم اقدام به فروش دودانگ خود ننماید و در صورت تغییر منزل مسکونی ، مبلغ دو دانگ را در خرید منزل مسکونی بعد هزینه نماید؟

26 فروردین 1399 55

سلام
كاربر محترم براي انتقال دو دانگ سند به نام عمسرتان مي توانيد سند صلح با شرط فسخ براي خود و حق انتفاع منافع به مدت حيات خود در دفتر اسناد رسمي تنظيم و انضاء نماييد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی