مالیات بر ارث چیست؟

سلام میخواستم بدونم مالیات بر ارث یه خانه قدیمی دو طبقه به ارزش حدود سیصد میلیون تقریبا چه مقدار هست در ضمن مادرم هم فوت شده و من و یک بردار و خواهر دارم ممنون

11 اسفند 1398 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی