;
بیمه

با سلام. بنده نزد فردی کار میکردم که ۶ ماه به بنده گفته بوده ۶ ماه بیمه رد کرده اما بعد از ۶ فهمیدم که هیچ بیمه ای پرداخت نشده ایا میتوانم شکایتی انجام دهم؟

26 فروردین 1399 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی