خرید خونه

15 سال پیش آپارتمانی خریدم و تمام استعلامات رو گرفتم و ثبت با سند برابر حالا بعد از12 سال وراث اون آدم که وکالت از اون عموش گرفته بود و برای من سند زد خواهر زاده های متوفی طرح شکایت کردن که این خانم که عمو خودشو نگه داری میکرده محجور بوده ازش وکالت گرفته و سند به نام من زده و خواهر زاده های متوفی میگن ما از دایی مون ارث میبریم چون متوفی بچه ای نداشته وزنی که بهش وکالت داده میگن سر متوفی رو کلاه گذاشته و محجور بوده والبته با سند و مدرک که از بیمارستان گرفتن که متوفی هواس پرتی و فراموشی گرفته بوده و محجور حالا وارثين خواستار ابطال سند رو کردن وحالا پس از12سال سکونت در این خانه که ما خریدیم ما باید چیکار کنیم

27 فروردین 1399 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی