مشکلات ساختمان

بی احترامی به ساکنین یک ساختمان از طرف همسایه ها چه عواقبی دارد؟؟

27 فروردین 1399 72

با توجه به ماده ۶۰۸ قانون مجازات مبحث تعزیرات، توهین به افراد از قبیل فحاشی و به کار گیری الفاظ رکیک از جانب هر شخصی نسبت به دیگری مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی را در پی دارد .
بنابراین در صورتی که هر یک از ساکنین به هر تعداد که فردی توهین نمایند برابر قانون قابل مجازات می باشند و فردی که به وی توهین شده می بایست نسبت به شکایت کیفری اقدام نماید تا به محکومیت فرد توهین کننده بیانجامد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی