مشکلات ساختمان

کلید دوتا آسانسور طبقه ۸ غیر فعال و خراب است چه کسی پاسخگوست😄

27 فروردین 1399 77

سلام
كاربر محترم نگهداري و حفظ اموال و مشاعات در صلاحيت مدير ساختمان است لذا هر گونه خرابي اموال مشاعي را بايد به مدير ساختمان اعلام نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی