حقوقی

من ۸سال برای یک فروشگاه کار کردم و بیمه نشدم الان برای گرفتن حق بیمه چگونه اقدام کنم

28 فروردین 1399 194

شما با مراجعه به اداره کار اقدام به اقامه دعوی از طریق ارائه دادخواست مربوطه نموده و پس از آن پرونده در شعبه تشخیص و هیئت حل اختلاف در صورت اعتراض هر یک از طرفین رسیدگی شده در این جلسه شما می توانید ضمن درخواست مابه التفاوت حقوق خود و همچنین مزایای قانونی از قبیل عیدی ،سنوات و اضافه کار ، شب کاری و غیره به استناد قانون بیمه تامین اجتماعی درخواست محکومیت کارفرما به ارسال لیست کارکرد بر اساس سوابق کاری خود را درخواست کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی