;
گرانفروشی

من داروخانه دارم تعزیرات اومده بازرسی بدون در نظر گرفتن فاکتورها منو بابت قیمت الکل جریمه کرده باید چیکار کنم؟

28 فروردین 1399 99

با سلام
شما می توانید با ارائه دلیل و اسناد و مدارک معتبر از شرکتی که الکل را از آن تهیه نمودید به رای صادره از شعبه بدوی تعزیرات اعتراض نمایید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی