خانواده

ببخشید من نفقه محکوم شده ام نمی توانم یکجا پرداخت نمایم آیا می توانم آنرا قسطی کنم.

28 فروردین 1399 63

سلام بله می توانید تقاضای اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم نمایید و در صورت احراز اعسار حکم بر تقسیط صادر خواهد شد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی