عقد موقت

من به عقد موقت صیغه یک آقا شدم به من خرجی و نفقه نمیده می توانم شکایت کنم.

29 فروردین 1399 73
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی