حق حبس زوجه

سلام ببخشید من شنیدم زن حق حبس دارد یعنی چی ممنون از سایت

29 فروردین 1399 75

طبق ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع‌مسقط حق نفقه
نخواهد بود یکی از این وظایف تمکین خاص و زناشویی است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی