نفقه زن

یک سوال داشتم نفقه شامل چه چیزهایی میشه شوهرم میگه مرد وظیفه ای ندارد.

29 فروردین 1399 75

ماده 1107 قانون مدنی می گوید نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن‌به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی