صیغه و عقد موقت و طلاق

من در عقد موقت صیغه هستم آقا مرا می زند و میخوام جدا بشم نمیزاره دو سال دیگه مونده چه کار کنم برای طلاق

29 فروردین 1399 69
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی