طلاق

من میخوام از شوهرم جدا بشم اون توی یک شهر دیگه ای هست من باید بدم اونجا دادخواست و شکایت کنم

29 فروردین 1399 64

ماده۱۲قانون حمایت از خانواده می گوید در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی