کفالت مادر

با سلام آیا میشود از طریق کفالت مادر که جواز کسب داره و دیگر کار نمیکند کفالت گرفت و سربازی معاف شد؟

29 فروردین 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی