خانواده

سلام شوهرم را که از هم جدا هستیم بچه ام را که حضانت او با من هست را نمیده چه کار کنم

29 فروردین 1399 59

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی