سرقت

#ضرب_و_شتم ⏳سئوال: آیا درصورت دستگیری دزد، قانونا می‌توان او را کتک زد؟

29 فروردین 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی