ترک انفاق

همسرم از من به اتهام ندادن نفقه شکایت کرده است دادیار گفته جرم انجام دادی ولی من گفتم الان بیکار هستم و هیچ درآمدی ندارم آیا محکوم می شوم

29 فروردین 1399 105

مطابق قانون حمایت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود لذا در صورتی که توانایی مالی نداشته باشید جرم گیری محقق نمی گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی