مهاجرت تحصیلی برای مقطع مدرسه امکان دارد؟

سلام در مهاجرت به روش خود حمایتی تحصیل فرزندان در مقطع مدرسه رایگان می باشد یا خیر. و در مورد بیمه درمانی برای کسانی که خود حمایتی دارند چگونه است با تشکر

11 اسفند 1398 196

در کشور اتریش اگر فرزندان شما در مدارس آلمانی زبان ثبت نام نمایند تحصیل آنها رایگان است و شما چون حق بیمه پرداخت می کنید از خدمات آن نیز بهره می برید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی