اجرت المثل

اجرت المثل چگونه به من تعلق میگیره آیا شرطی دارد . ممنون

29 فروردین 1399 74

در مواردی که زن در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی کار های منزل را انجام داده و قصد عدم تبرع را اثبات کند، می‌تواند اجرت المثل زندگی مشترک را از زوج دریافت نماید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی