اجرت المثل زندگی مشترک

من اجرت المثل محکوم شده ام ندارم بدهم می توانم قسطی کنم

29 فروردین 1399 96

سلام بله می توانید دادخواست اعسار از پرداخت یکجای اجرت المثل را به دادگاه صادر کننده رای بدهید تا در صورت موافقت حکم بر تقسیط اجرت المثل صادر شود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی