اجرت النثل

برای اثبات اجرت المثل چه دلایلی را باید به دادگاه ارائه بدهم

29 فروردین 1399 76

قصد زوجه بر عدم مجانی کار کردن در منزل و همچنین دستور زوج به زوجه برای انجام کارهای منزل دلیل اصلی برای اثبات تعلق اجرت المثل است و چنانچه لازم باشد از طریق شهود یا قسم اثبات می گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی