;
طلاق توفقی

سلام ما طلاق توافقی گرفتیم هنوز محضر نرفتیم چقدر وقت داریم

29 فروردین 1399 23

باید ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی گواهی مذکور به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم گردد و اکر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی