طلاق توافقی

برای طلاق توافقی چه کار باید انجام بدهیم که زود کارمان انجام شود

29 فروردین 1399 69

در حال حاضر برای انجام طلاق توافقی باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایید و بعد از طی جلسات مشاوره دادخواست خود را ثبت نمایید و کمتر از دو ماه زمان می برد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی