عقد موقت

شوهر من یک خانم را عقد موقت صیغه کرده و خیانت کرده است می توانم طلاق بگیرم

29 فروردین 1399 99

بله به استناد شروط ضمن عقد در عقدنامه در صورتی که زوج بدون اجازه همسر دیگری بگیرد می توانید از دادگاه تقاضای طلاق به علت تحقق شرط ضمن عقد را نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی